Cerfix® Projoint

Výrobce: Profilpas

PROJOINT je řada profilů pro dělení a dekoraci při pokládce keramických podlah, mramoru, žuly nebo jiných typů materiálů se stejnou výškou. Je vhodná i jako dilatační spoj a/nebo dekorace podlah se stejnou výškou, realizovaných z různých materiálů (např. keramika, parkety či mramor).

Řada PROJOINT je dostupná z přírodní mosazi nebo z přírodního hliníku a s výjimkou modelu 399/U je vhodná zejména pro pokládku mramoru, pryskyřice a dřeva, kdy je nutné leštění povrchu podlahy.
 
U každého profilu doporučujeme zkontrolovat leštitelnou tloušťku.
 
V žádném případě neprovádějte leštění profilů z jiných materiálů.
 
Víceúčelové použití řady PROJOINT a škála použitých materiálů činí tyto profily vhodné pro použití v soukromém, veřejném i průmyslovém prostředí.

Způsob pokládky s lepidlem (Projoint R – U – 380 – 799)
 • Vyjměte profil z obalu.
 • Zkontrolujte, zda výška pokládané podlahy odpovídá výšce zvoleného profilu (viz etiketa).
 • Odstraňte případnou folii (ochranná a/nebo smrštitelná folie), která slouží pro ochranu povrchu výrobku.
 • Změřte požadovanou délku a odřízněte profil pomocí vhodného nástroje.
 • Pomocí ozubené špachtle rozetřete lepidlo na ploše určené pro pokládku.
 • Přiložte a vyrovnejte profil s již položenou podlahou, v odpovídající vzdálenosti pro případnou spáru (běžně od 1 do 3 mm).
 • Položte a jemně stiskněte podlahu až do té doby, kdy bude horní plocha dokonale vyrovnána s horní plochou profilu nebo o něco vyšší a v odpovídající vzdálenosti pro příslušnou spáru (většinou od 1 do 3 mm). V každém případě nesmí být horní plocha profilu vyšší než plocha podlahy, pro zamezení zakopávání.
 • Pomocí vhodného spárovacího materiálu uzavřete prostor mezi podlahou a profilem.
 • Pomocí měkké houby a vody očistěte do 10 minut od aplikace zbytky spárovacího materiálu, lepidel, ředidel. apod.
Způsob pokládky s lepidlem (Projoint M)
 • Vyjměte profil z obalu.
 • Odstraňte případnou folii (ochranná a/nebo smrštitelná folie), která slouží pro ochranu povrchu výrobku.
 • Změřte požadovanou délku a odřízněte profil pomocí vhodného nástroje.
 • Položte odměřený profil společne s pokládkou podlahy do malty, vložte děrovanou lištu do malty a vyrovnejte horní povrch profilu s povrchem podlahy.
 • Položte a jemně stiskněte podlahu až do té doby, kdy bude horní plocha dokonale vyrovnána s horní plochou profilu nebo o něco vyšší. V každém případě nesmí být horní plocha profilu vyšší než plocha podlahy, pro zamezení zakopávání.
 • Pomocí vhodného spárovacího materiálu uzavřete prostor mezi podlahou a profilem.
 • Pomocí měkké houby a vody očistěte do 10 minut od aplikace zbytky spárovacího materiálu, lepidel, ředidel. apod.
Hliník
Nevyžaduje zvláštní údržbu a lze jej snadno upravit pomocí bezbarvého lihu ředěného s vodou nebo pomocí běžných čistících přípravků, s výjimkou přípravku na bázi kyselin (např. kyselina solná nebo kyselina fluorovodíková). Při čištění se běžně používají čistící přípravky rozličných výrobců nebo přípravky prodávané pod rozdílnými obchodními názvy. Ve většině případů se jedná o tři druhy přípravků:
 • Alkalické
 • Neutrální
 • Kyselé
Při čištění se doporučuje používat neutrální přípravky ředěné s vodou a poté je opláchnout čistou vodou za použití houby a/nebo neabrazivního hadříku, aby nedošlo k odření a/nebo poškození eloxování, leštění či laku. Během čistění je nutné věnovat zvýšenou pozornost následujícím pokynům:
 • Nepoužívejte kyselé nebo alkalické čistící přípravky, které mohou hliník poškodit
 • Nepoužívejte abrazivní přípravky a /nebo materiály
 • Nepoužívejte organická ředidla u lakovaných povrchů
 • Nepoužívejte čistící přípravky s neznámým chemickým složením
 • Nenanášejte čistící přípravky přímo na čištěnou plochu
 • Povrch musí být během čištění “studený” (T°max = 30°C) a nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření
 • Čistící přípravky použité pro čištění musí být “studené” (T°max = 30°C) a nesmí se používat zařízení rozprašující páru.

V každém případě musí být čištění ukončeno dokonalým opláchnutím čištěných částí vodou, a okamžitě poté je nutné čištěné plochy usušit hadříkem nebo měkkou kůží. Není nutná údržba za použití leštidel a podobných přípravků. Čištění profilu musí být provedeno pečlivě a rychle, podle pokynů uvedených na obalu přípravku. V opačném prípadě hrozí nebezpečí usazování cementu, spárovacího materiálu nebo podobných materiálů, které poškozují horní povrch.

Nerez ocel
Plochy z nerez oceli mohou být leštěny pomocí příslušných běžně prodávaných přípravku. Nerez ocel se snadno čistí a je velmi hygienická; hladný a neporózní povrch činí usazení a přežití bakterií a/nebo jiných mikroorganismu velmi nepravděpodobným. Pro zachování dokonalé čistoty ocelových ploch stačí několik jednoduchých pravidel: stačí je omýt teplou vodou a saponátem, dokonale opláchnout a osušit měkkým hadrem. V případě ploch vystavených atmosférickým a agresivním vlivům se doporučuje pravidelné čištění nerez oceli, aby povrch zůstal netknutý a nedošlo k rezavění. Povrch z česané nerez oceli vždy čistěte po směru česání, nikoli napříč. V případě odření použijte příslušný čistící/leštící přípravek pro nerez ocel a měkký hadr. V žádném případě při čištění nepoužívejte:
 • čistící přípravky s obsahem kyseliny chlorovodíkové (neboli solné), s obsahem kyseliny fluorovodíkové nebo s bělidly; zamezte přímému styku čistících přípravků obsahujících chloridy s povrchem, s výjimkou případu, kdy jsou aplikovány na krátkou dobu a poté dokonale opláchnuty;
 • abrazivní čistící přípravky v prášku, které mohou poškodit povrchovou úpravu profilu.

Nenechávejte dlouhodobě ve styku s profily z nerez oceli předměty nebo nářadí z obyčejné oceli (např. kartáče nebo ocelové vlákno běžně používané pro odstranění zbytku malty nebo jiných materiálů); hrozí přenos železnatých částic (kontaminace), které způsobují na povrchu rezavé skvrny. Nenechávejte dlouhodobě ve styku s povrchy z nerez oceli vlhké hadry nebo houby, které mohou způsobit vznik neestetických skvrn od vody.

Mosaz
Nevyžaduje zvláštní údržbu: lze ji čistit pomocí lihu ředěného vodou nebo pomocí běžných čistících přípravků, s výjimkou přípravku na kyselé bázi. Používá se voda s přídavkem neutrálních čistících přípravku a nakonec je nutné opláchnout čistou vodou. Nepoužívejte abrazivní houby nebo hadříky, které mohou poškodit povrch. Pro údržbu používejte běžně prodávaná leštidla (jako Sidol).

Přírodní hliník
Slitina Al-Mg-Si, tepelně zpracovaná ve stavu T6 (6060 T6).
Profily jsou realizovány extruzí a zaručují dobrou odolnost proti chemickým a atmosférickým vlivům. Mokrý cement a jeho deriváty vytvářejí kyselé složky, které pusobí na povrch a způsobují rezavění kovu (vytváření hydroxidu hlinitého). Z tohoto důvodu musí být viditelná plocha profilu rychle a opatrně očištěna od cementu, lepidel a materiálu použitých pro spárování.

Nerez ocel
AISI 304 - DIN 1.4301
Jsou vysoce odolné proti hlavním chemickým a atmosférickým vlivům, proti vápnu a maltě, proti lepidlům na dlažbu a čistícím přípravkům. Je vhodný i pro použití v potravinářském průmyslu, nemocnicích, bazénech a jakémkoli venkovním prostředí, apod.

Přírodní mosaz
Slitina CW624N UNI EN 12167
Profily jsou realizovány extruzí. Mají velmi dobrou odolnost proti chemickým a mechanickým vlivům. Viditelné části z mosazi přesto podléhají oxidaci, jejímž vlivem se vytváří povrchová vrstva. Při výrazné atmosférické vlhkosti či silném působení korozivních činitelů mosaz podléhá zvýšené oxidaci a na povrchu se mohou vytvářet skvrny. V případě potřeby může být původní vzhled vrácen speciálními brusnými a leštícími přípravky.

Základní údaje o kovech
Hliník, mosaz a nerez nejsou odolné proti všem chemickým látkám, proto je nutné zamezit, aby přišly do styku s agresivními přípravky jako je kyselina solná (HCl) a kyselina fosforečná (H3PO4). Přípravky používané na čištení kamene, keramiky a glazované dlažby, jako je například kyselina solná, čpavek, bělící přípravky a podobně poškozují povrch kovu a způsobují silnou korozi. Mimoto je vždy nutné rychle a opatrně odstranit z povrchu profilu zbytky cementu, lepidla nebo materiálu.

 

 

 

Profily - balené jednotlivě, bez blistru

Karty99/R1099/R14
Výška H [mm]10.514
Výška H1 [mm]05
Šířka L [mm]44
Délka [cm]270270
Hliník Přírodní
Hliník Přírodní 7500675016

 

Karty399/R10399/R14
Výška H [mm]1014
Výška H1 [mm]05
Šířka L [mm]44
Délka [cm]270270
Mosaz Přírodní
Mosaz Přírodní 7500775017
 

 

  

 

Profily - balené jednotlivě, bez blistru

Karty799/U
Thickness [mm]1
Výška H [mm]10
Šířka L [mm]10
Délka [cm]270
Nerez ocel INOX AISI 304 - DIN 1.4301 Leštěný
Nerez ocel INOX AISI 304 - DIN 1.4301 Leštěný 75078

 

Karty399/U
Thickness [mm]1
Výška H [mm]10
Šířka L [mm]10
Délka [cm]270
Mosaz Přírodní
Mosaz Přírodní 75077

Rychlý kontakt
takto označené údaje jsou povinné
Napište tento kód :0442